Kallelse till Isterbergets Tomtägarförenings årsmöte

admin Nyheter Leave a Comment

Kallelse till Isterbergets Tomtägarförenings årsmöte dem 17 mars 2018 kl 10 i Bygdegården   Det är tid för Isterbergets Tomägarförenings årsmöte! Förutom de stadgade ärendena kommer vi igen att diskutera gruvan och FortVs nästa steg. Vi tro nu att vi tillsammans med Gruvföreningen är nära en lösning med FortV och kommunen. Denna innebär att marken formellt kommer att ägas av …

Obehörigt nyttjande av Isterbergets sjösättningsramp

admin Bryggan Leave a Comment

Hej alla Isterbergare! Att sommaren är här har bl a visat sig genom att fler än tidigare år utnyttjar de bättre parkeringsmöjligheterna på hamnplanen. Det har dock visat sig att medlem/-ar i föreningen delger utomstående koden till vårt hänglås (!) Vid ett tillfälle var vi på plats och påpekade att endast föreningens medlemmar har rätt att använda rampen (därav hänglåset …

Uppgifter om båt

admin Nyheter Leave a Comment

Hej Alla Ägaren till denna gula Utter 510 (se bild) ombedes snarast flytta till den plats som avdelats samt inkomma med uppgifter om båten via vår hemsida. (Vi har m a o inga uppgifter om denna båt). Två andra båtplatsinnehavare väntar ivrigt’ på att få lägga sig på sina platser. Glad Sommar! Janne & Ulrik  

Uppdatering om Fortifikationsverket och marken på Isterberget

admin Nyheter 3 Comments

Jag tror de flesta vet att FortV (militären) äger några markområden här på Isterberget; området kring gruvan och det öppna berget bakom, marken och oljekajen nedanför Fältspatsvägen, och en tomt i kurvan på Terbiumvägen. Att göra sig av med dom är slutet på en mer än 15 årig saneringsprocess för FortV. FortV sålde 2015 Lilla Rönnholmen öster om Resarö till …

Ved för den som vill ha

admin Nyheter 1 Comment

När vi röjde på Isterberget blev det en stor mängd ved i form av 1,5 meters stockar. Dessa ligger mittemot Terbiumvägen 14. Välkommen att hämta!

Städdagen

admin Nyheter Leave a Comment

Vi hade verkligen en framgångsrik arbetsdag! Många slöt upp, vi var någonstans mellan 40-50, och mycket blev gjort De 17 nya Y-bommarna kom på plats. Hamnplanen blev välstädad. Tack Ulrik och Janne (våra hamnfogdar) för ert outtröttliga arbete. De sista stolparna kommer att dras upp snart och då är vi riktigt färdiga för sommarsäsongen. Med detta är den ursprungliga planen …

Kallelse till Årsmötet 2017

admin Årsmöte 2017, Nyheter Leave a Comment

ISTERBERGETS TOMTÄGAREFÖRENING RESARÖ KALLELSE Medlemmar i Isterbergets Tomtägareförening kallas härmed till årsmöte i Bygdegården på Resarö. Måndagen den  27 Mars  2017,  kl 19 Vi har  i år förlagt vårt årsmöte till en veckodag och  hoppas att få många deltagare på mötet. Datum har tidigare annonserats på medlemsfakturan. Förutom de vanliga årsmötesfrågorna har vi två frågor som känns angelägna att diskutera …